Srpski muzički umetnik. Pevač, pesnik i kompozitor. ŽELJKO PANONAC | Info
Srpski pevač, pesnik i kompozitor.
Serbian singer, poet and composer.

Umetnik sa jedinstvenom akreditacijom.
Uveren da je imati jedan procenat nečega,
vrednije nego posedovati sto procenata bilo čega.

Nosilac velikog broja muzičkih nagrada, kao i prestižnih priznanja za kreativno stvaralaštvo
i opšti kulurni napredak u Srbiji i inostranstvu.

Kompletan autor i originalni interpretator više planetarno zaživelih, vanvremenskih muzičkih
dela: Suza Kosova, Pećka kandila ...ŽELJKO Š. Samardžić
PANONAC